Професионални преводи от/на италиански език
Индивидуален подход към всеки клиент е нашата философия!
италиански български
 

Писмени преводи:

Официални документи и формуляри
Договори и правни документи
Текстове с юридическо и административно съдържание – закони, правилници, директиви, постановления, актове и др.
Счетоводни и финансови документи – баланси, ОПР, фактури и др.
Банкови документи – платежни нареждания, документи във връзка с откриване на банкова сметка, отпускане на кредит и др.
Формуляри, декларации и молби
Рекламни материали – дипляни и брошури, рекламни послания, листовки и др.
Уеб сайтове, презентации на Power Point и др.
Фирмени документи – фирмено CV, сертификати и референции, съдебна регистрация и актуално състояние, учредителни актове, устави, лицензи и разрешителни, трудови договори и др.
Лични документи – лични карти и паспорти, удостоверения за членство в професионални камари и други, лични референции, автобиографии, дипломи за средно и висше образование, академични справки и др.

Маркетингови документи
Пазарни проучвания, икономически анализи и информации и др.

Търговски документи
Търговска кореспонденция, продуктови каталози и др.

Обществени поръчки и конкурси
Тръжна документация
Заявления за участие, оферти, клетвени декларации и всяка друга документация, която се представя на възложителя

Технически документи

Ръководства за употреба и наръчници
Технически спецификации
Технически доклади, задания за проектиране

Статии, бюлетини, вестници, списания

Литературни произведения

Лична кореспонденция

Устни преводи и придружаване:

Устни преводи при преговори по време на двустранни срещи с потенциални италиански партньори; посещения с италиански представители в Общини, Министерства и други обществени институции; посещения в заводи, при клиенти и доставчици; огледи на недвижими имоти; посещения при нотариус, юрист и счетоводител; работен обяд; работни срещи; Общи събрания, фирмени заседания, подбор на персонал

Устни преводи при обучение на технически персонал, курсове и др.

Придружаване и езикова асистенция по време на панаири, изложения и други подобни събития; работни визити и посещения с цел обучение на български групи в Италия и др.

Ако не откривате сред предлаганите услуги това, което Ви е необходимо, не се колебайте да се свържете с нас – готови сме да обсъдим заедно възможните решения!

 
 
 
 
Copyright © 2018 traduzioni.tsekov.com. Всички права запазени. Designed by: Elegant Web Templates