Професионални преводи от/на италиански език
Индивидуален подход към всеки клиент е нашата философия!
италиански български
 

Цени* и условия:

Писмени преводи:

Таксуването се извършва на преведена страница, съдържаща 1800 символа (с разстоянията), ако не е договорено друго. Сумата за плащане се изчислява, като се раздели на 1800 броят на символите в преведения текст и се умножи полученото число по съответната цена на страница. Минимално таксуване - 1 страница, дори когато изходният текст съдържа по-малко от 1800 символа.

За каталози на специални продукти или списъци с термини и други подобни се прилага цена на отделна дума на оригиналния език.

Стандартен текст: 10 лв./ страница
Специализиран текст: 16 лв./ страница
Каталози, терминологични списъци: 0,80 лв./ термин (дума)

За стандартен текст се считат: лична и бизнес кореспонденция, лични документи, дипломи и академични справки, удостоверения, пълномощни, фактури, документи на МПС, автобиографии, договори, текстове с обща тематика.

За специализиран текст се считат текстове от следните области: право, счетоводство, банка и финанси, застраховане, икономика и търговия, проектиране и строителство, промишленост, техника, ИТ и Софтуер, други науки.

Устни преводи при преговори:

Таксуването се извършва на половин час. Минимално таксуване – 1 час. Ако преводите са извън София, транспортът на преводача е за сметка на възложителя. Ако преводите надвишават 1 работен ден и са извън София, нощувката, храната и транспортът на преводача са за сметка на възложителя. Ако преводачът трябва да употреби значително време, за да достигне мястото на изпълнение на поръчката, употребеното за път време се таксува като 50% от тарифата за устен превод.

15 евро/ час
90 евро/ ден (до 8 работни часа)
120 евро/ ден (до 12 работни часа)

Устни преводи при обучение на технически персонал, курсове и др.:

Цена по договаряне

Придружаване и езикова асистенция:

70 – 90 евро/ ден, евентуални допълнителни разходи – за сметка на възложителя

*Горепосочените цени са примерни и могат да варират (търпят отстъпка или увеличение) в зависимост от специфичното изискване. Цените се уточняват предварително за всеки отделен случай.

 
 
 
 
Copyright © 2018 traduzioni.tsekov.com. Всички права запазени. Designed by: Elegant Web Templates